Ombudsdienst | Wit-Gele Kruis
Ombudsdienst

Ombudsdienst

Een klacht? Iemand bedanken? Voor beide zaken kan je bij onze ombudsdienst terecht!

Streven naar kwaliteit...

Alle medewerkers van het Wit-Gele Kruis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van jou en je familie. Kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening is ons dagelijks streven. Ondanks deze inzet is een minder goede ervaring nooit uitgesloten. Twijfel niet om dit met je verpleegkundige te bespreken. Ligt dit wat moeilijk, dan kan je als patiënt, familielid of nabestaande een klacht indienen bij onze ombudsdienst.

Kies jouw provincie voor meer informatie

Kies jouw provincie voor meer informatie

© 2019 Wit-Gele Kruis