Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een tegemoetkoming in de kosten voor verbeteringswerken aan je woning of voor werken om overbewoning weg te werken.

0

Voorwaarden

 • Je voert werken (dak, elektriciteit, sanitair, … ) uit aan je woning.
 • Je gezin heeft een inkomen van maximum 30.640 euro (plus 1.600 euro per persoon ten laste). Het inkomen wordt bepaald op basis van het belastbaar inkomen 3 jaar eerder.
 • De woning is minstens 25 jaar oud, gelegen in het Vlaams Gewest en is je hoofdverblijfplaats.
 • De facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn bij de aanvraag.
 • Voor verbeteringswerken moet de factuur minstens 2 keer het premiebedrag bedragen (inclusief btw). Voor werken tegen overbewoning is een factuur van minimaal 1.200 euro (inclusief btw) nodig.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier (www.wonenvlaanderen.be) in en bezorgt dit aan het provinciale bureau van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Voordelen

Er zijn 8 categorieën van verbeteringswerken. Het bedrag van de premie ligt vast en is afhankelijk van de categorie:

 • Dakwerken: 1.250 euro
 • Buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • Gevelwerken: 1.500 euro
 • Behandeling van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie: 750 euro
 • Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie: 750 euro
 • Werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen: 250 tot 1.000 euro, afhankelijk van de installatie
 • Verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan: 50% van het bedrag op de factuur, minimum 600 euro, maximum 1.250 euro

Goed om weten

 • Als huurder kan je de premie enkel aanvragen indien je een huurovereenkomst van minstens 3 jaar hebt.
 • Als verhuurder kan je de premie enkel aanvragen indien je als eigenaar-verhuurder minstens 9 jaar een huurovereenkomst hebt met een sociaal verhuurkantoor. Je gezinsinkomsten bedragen maximum 59.200 euro.
 • Je kan maximaal 3 aanvragen voor een aanpassings- of een verbeteringspremie indienen in een periode van 10 jaar. Je mag geen twee aanvragen indienen voor dezelfde werken.
 • Sommige lokale besturen geven een aanvullende verbeterpremie, meer info via www.premiezoeker.be.
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website wonenvlaanderen.be of premiezoeker.be.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis