Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Klacht

Een klacht?

Heb je als patiënt de beleving dat één van je rechten geschonden zijn. Dan kan je al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een mondelinge of schriftelijke klacht indienen bij de ombudspersoon (een schadeclaim dient steeds schriftelijk te gebeuren).

0

Opdracht van de ombudspersoon

De ombudspersoon is een centraal aanspreekpunt voor alle klachten. Een centraal aanspreekpunt is nuttig omdat een klacht vaak meerdere raakvlakken heeft met uiteenlopende aspecten en zich zelden strikt beperkt tot de wet betreffende de rechten van de patiënt. Als onafhankelijke medewerker is het zijn/haar opdracht vragen en klachten te voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen. Hij/zij houdt zich bezig met:

  • het opvangen en registreren van klachten alsook het bemiddelen met het oog op het bereiken van een oplossing.
  • het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing.
  • het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
  • het formuleren van aanbevelingen  ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten.
  • beheren van documenten en gegevens voortvloeiende uit klachten en de werking van de dienst.
  • het opmaken van een jaarverslag met een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het resultaat.

Kies jouw provincie voor meer informatie

Kies jouw provincie voor meer informatie

© 2019 Wit-Gele Kruis